top of page

Cultural and Educational Center of the Nation 703

Номінація: Архітектура громадських культурно-видовищних об’єктів (нереалізований)
Назва: “Cultural and Educational Center of the Nation 703”
Назва компанії: ФОП Рябокінь “RO+AD architects”
Колектив: Рябокінь Олександр
Моб. тел. : ( 066 ) 3172097
Пошта: architectsroad@gmail.com
Рік створення проєкту: 2022р

За формообразуючу основу проекту було взяти квітку мак. В українській символіці мак вважають символом роду. В його голівці вміщується 703 зернини. Людина, як макова зернина, має можливість для росту і розвитку. Кожна зернина маку має в собі потенціал прорости і перетворитися в повноцінну квітку, так само і людина має в собі можливості для самореалізації і досягнення свого потенціалу.

Функції комплексу:

- стимулювання самопізнання, рефлексія власного «Я», віднаходження точки відліку і духовного джерела самотворення;

- пізнання національно-культурних традицій свого роду й народу, усвідомлення суспільної значущості власної діяльності та сенсу життя загалом;

- формування духовної основи й мудрості життя - почуття громадянського обов’язку та особистісної відповідальності перед попередніми й прийдешніми поколіннями;

- самореалізація особистості, максимальний вияв свого розумово-творчого й морально-духовного потенціалу, «чужому научаючись і свого не цураючись»;

- усвідомлення національних особливостей і відмінностей менталітету, толерантне ставлення до інших народів і культур;

- збереження культурно-генетичного коду;

- виховання поваги до минулого рідного краю, усвідомлення історичної ролі і місії українців серед інших народів України та у світі;

- пошук відповідей на запитання: хто ми, якого роду-племені діти, якими були й чому такими стали, що вміли й чого навчилися?


bottom of page